Kimya Mühendisliği Bölümünde yapılacak stajlar ile ilgili genel bilgiler ve belgeler aşağıda verilmiştir.