Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından kimya ve ilgili sanayilerin ihtiyaçlarına göre analizler yapılmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Analizlerle ilgili bilgi almak için bölümümüzle irtibat kurabilirsiniz (kimmuh@itu.edu.tr; 0212 2853425 – 0212 2853538).  

TALEP ve RAPOR TESLİM PROSEDÜRÜ

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünde analizler, Döner Sermaye yoluyla yapılmaktadır.  İzlenecek prosedür aşağıda açıklanmıştır. · Numune gönderilmeden önce, yapılması istenilen analizleri kodları ile belirten ve numuneye ait üretim/yığın seri no bilgileri veya diğer tanımlamaları içeren firma antetli bir dilekçeyle “İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanlığı”na başvurulmalıdır Dekanlık iletişim adresleri: (kimmet@itu.edu.tr, Telefon: 02122853339, Faks: 212 285 2925)

 • Yapılacak analizlere ilişkin yapılacak ücretlendirme firmaya yazılı olarak (faks yolu ile) bildirildikten sonra bu teklifin üzerine “FİRMA ONAYI” verilmeli ve tekrar Kimya Mühendisliği Bölümüne, Bölüm Başkanının yönlendirdiği ilgili öğretim üyesinin ismi dekont üzerine yazılarak fakslanmalıdır. 

 • Numunenin gelişi ile birlikte analiz ücretinin yatırıldığını gösterir dekontun analizden önce fakslanması veya elden teslim edilmesi gereklidir.


Banka Bilgileri:
T.C. Vakıflar Bankası
Maslak Şubesi Döner Sermaye Saymanlığı Hesabı
Hesap Bilgileri: 
TR040001500158007295668824

 • Rapor, sözleşmenin imzalanmasından sonra ilgili kişiden elden alınabilir.

 • Rapor ivedi durumlarda fakslanabilir ancak mutlaka elden de alınmalıdır.

 • Listede yer alan fiyatlara KDV dahil değildir.  

 • Tek seferde 10 veya daha fazla numune gönderilmesi halinde %10 indirim,  20 ve daha fazla analiz gönderilmesi durumunda ise %20 indirim uygulanmaktadır. Spesifik çalışmalar veya geniş kapsamlı projeler için özel indirimler tarafların karşılıklı anlaşmaları ile belirlenebilir.

 • Bölümden verilen raporların izin alınmadıkça çoğaltılması ve yayınlanması yasaktır.  Bu işlem Bölüm Başkanlığı’na yapılacak resmi müracaat ile izne tabiidir.

 • Analizleri tamamlanan ve raporları verilen numuneler 30 gün saklanır.

 • Talebe göre tekrarlanan analizler için sonuçların aynı olması halinde yapılan analizler ayrıca ücretlendirilir.


ÖRNEKLER İLE İLGILİ HUSUSLAR:

 • Örnekler, gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacak şekilde yeterli miktarlarda olmalıdır. Analiz çeşidine ve sayısına göre numune miktarları değişebilir.

 • Örnekler, örnekleme işleminin başlangıcından analizin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde hiçbir değişikliğe uğramayacak şekilde paketlenmeli ve saklanmalıdır. Numune orijinal ambalajı içerisinde değilse numuneye ilişkin bilgiler açıklayıcı bir biçimde yazılarak etiketlenmelidir.

 • Tek fazlı sıvılar veya iyi karıştırılmış tozlar gibi homojen maddeler örnekleme öncesinde dikkatlice karıştırılmalıdır. Küçük miktardaki tozlar veya sıvılar, örnek hacminin en az iki katı kadar alınıp kapalı bir kap içinde döndürülmesiyle veya çalkalanmasıyla karıştırılır.

 • Örnekler laboratuara orijinal depolama koşullarına en yakın koşullarda taşınmalıdır.