Lisans eğitimi çerçevesinde bitirme ödevini almaya hak kazanmış öğrencilerimiz, aşağıda pdf formatında verilmiş olan bilgi dökümanını okuyarak, bitirme ödevlerini alma, hazırlama, teslimi, yazım kuralları, sunumu ve değerlendirilmesi konularında genel bilgi sahibi olabilirler.

Bitirme ödevi, bu dökümanda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmak zorundadır.