Lisansüstü Eğitim


Yeterlilik Sınavı

Yazılı sınav aşağıdaki temel kimya mühendisliği dersleri esas alınarak ve kitap açık olarak yapılacaktır.

  • Mühendislik Matematiği

  • Taşınım Olayları (Isı İletimi, Kütle İletimi ve Akışkanlar Mekaniği)

  • Kimyasal Reaksiyonlar

  • Termodinamik

Sözlü sınavı sınav jurisi tarafından yapılır. Bu sınav, genel olarak, yukarıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde, adayların bilgilerini yoklayan bir nitelikte olacaktır.


Başarı Olma Koşulu

Adayların yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavlarda toplam yüz üzerinden altmış puan  (60/100) toplamaları gerekmektedir. Yazılı sınavın tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın tüm içindeki ağırlığı ise %35’dir.


Lisansüstü Program Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Yüksel GÜVENİLİR (Koordinatör)

Prof. Dr. Melek TÜTER

Prof. Dr. Melek EROL TAYGUN

Doç. Dr. Devrim Barış KAYMAK

Doç. Dr. Alper AYDIN


Doktora Yeterlilik Komitesi 

Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Reha YAVUZ

Prof. Dr. Hale GÜRBÜZ

Doç. Dr. Nalan ERDÖL AYDIN

Doç. Dr. Alper SARIOĞLAN

Güncelleme : 17.05.2023